Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

Podczas prowadzonych poszukiwań przez Grupę Częstochowską PERUN na terenie gminy Żarki nasz kolega Piotrek Filas odnalazł niepospolite przedmioty które jak się okazało są zabytkami archeologicznymi. Piotrek Filas odnalazł część bransolety z brązu zdobionej pięknymi wzorami, kółko z brązu (prawdopodobnie element ozdoby), oraz drut z brązu (prawdopodobnie kabłączek skroniowy). Wstępnie datujemy znaleziska na: wczesna epokę żelaza (ok. VII-VI w. p.n.e.) - kult. łużycka. Przedmioty najprawdopodobniej zostaną przekazane do Muzeum Częstochowskiego. Znalezisko zostało niezwłocznie zgłoszone a następnie przekazane do WUOZ - delegatura w Częstochowie. I tak dzięki przypadkowi i ogromnej pracy włożonej w naszą pasję ocaliliśmy przed nieuchronnym zniszczeniem kolejne zabytki archeologiczne. Mamy nadzieje, że dzięki temu odkryciu wzbogacimy naszą wiedzę o praprzodkach. Poniżej link do strony muzeum w Grudziądzu z identycznie zdobioną bransoletą z brązu kult. łużyckiej (kompletną) w super animacji 3D. Animacja pokazującej jak niewiarygodnie piękną rzecz udało się odnaleźć.

https://muzeum.grudziadz.pl/