Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

Działo w czasie drugiej wojny światowej stanowiło element niemieckiej linii obrony przechodzącej przez Częstochowę. W dniach 2 - 3 października 2018 r. we współpracy i pod nadzorem archeologów, dokonaliśmy wydobycia elementów działa Flak 43 które następnie zostały przekazane do Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej, natomiast elementy które nadal mogą stanowić zagrożenie przekazaliśmy przybyłemu z Gliwic patrolowi saperskiemu. W trakcie prac odsłonięto dużą liczbę łusek należących do w/w działa. Korozja, wygląd, oznaczenia i inne cechy pozwoliły określić rodzaj, przeznaczenie oraz przybliżoną datę produkcji. Ponadto odsłonięto inne elementy tj. ładownice w których znajdowały się łuski czy łopaty których wzór również pozwolił określić przybliżoną datę produkcji. Można domyślić się że łopaty były używane przez żołnierzy. Ponadto w trakcie prac wykopano dużą liczbę drobnych elementów których na chwilę obecną nie udało się zidentyfikować, lecz ich wygląd i umiejscowienie pozwalają stwierdzić że należą do powyższego działa. Pod koniec prac wydobyliśmy osłonę działa, można więc przypuszczać że pozostałe elementy nie zostały jeszcze odsłonięte. Mimo iż praca była długa, żmudna i niebezpieczna, zaangażowanie członków grupy pozwoliło na szybkie postępy. Z uwagi na okres zimowy prace wstrzymano a ich kontynuacja planowana jest po jego zakończeniu. Nadmienić należy że w trakcie prac ujawniono łuskę od działa Flak 38. Nie trzeba się domyślać że łuska znalazła się tam nieprzypadkowo i prawdopodobnie w pobliżu było ustawione działo Flak 38, które być może nadal znajduje się pod powierzchnią. Ze zdjęciami można zapoznać się w zakładce Galeria.

Galeria