Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

W czasie od 17 - 19 czerwca 2022 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym Tempelburg, Stowarzyszeniem Bastion Eksploracja Poszukiwania, Śląską Grupą Eksploracyjną, KPE Eksplorer kontynuowaliśmy poszukiwania bitwy z Okresu Powstania Styczniowego. W trakcie poszukiwań dopisywała pogoda i humor co zaowocowało szeregiem odnalezionych przedmiotów. Dla znalazców tych najciekawszych zostały przewidziane nagrody które wręczono podczas wspólnego grilla. Drugi dzień wspólnego spotkania rozpoczął się od zwiedzania wystawy "Wrześniowym szlakiem 7 Dywizji Piechoty" zorganizowanej w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego. Oprowadzał i opowiadał kustosz wystawy Adam Kurus ze Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa . Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Justynie Siemion oraz Panu Adamowi za pomoc w organizacji zlotu. Po całym dniu poszukiwań znów zostali wyłonieni najlepsi łowcy. Są to: Dawid Erwardt, który odnalazł hełm wrześniowy z 1939 roku - wzór 31, Jacek Nowakowski odnalazł znak tożsamości wz. 31 potocznie zwany "nieśmiertelnikiem" żołnierza polskiego oraz orzełka ,WZ-17 produkcji H. Sztorca. Kraków 1917r. Paweł Nowakowski znalazca kul muszkietowych z powstania styczniowego 1863 r. Wszystkim obecnym na zlocie Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne , Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania , Śląska Grupa Eksploracyjna , KPE Eksplorer gratulujemy, bo każdy swoją obecnością i odnalezionymi artefaktami wniósł dobry nastrój.Galeria