Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

Dnia 1 IX 2022 r. w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej w sali kinowej GOK w Krzepicach odbyło się spotkanie miłośników historii. Wykład pt. "Krzepice w ogniu!" przedstawił Adam Kurus z IPN. Omówił on działania Oddziału Wydzielonego Kłobuck przeciwko niemieckiemu XVI Korpusowi Armijnemu w pierwszych dniach wojny na terenach Krzepic i okolic. We współpracy z rekonstruktorami ze Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa omówił umundurowanie i uzbrojenie wojsk polskich oraz niemieckich z tego okresu. Marcin i Kamil z Grupa Częstochowska PERUN zaprezentowali profil, osiągnięcia grupy jak i też cele przyświecające odkrywaniu historii. Po zakończonym wykładzie można było zobaczyć bardzo ciekawe i dotąd niepublikowanie zdjęcia Krzepic z okresu wojny. Spotkanie zostało zorganizowane przez: Krzepickie Koło Kolekcjonerów , Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach , Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa , Grupa Częstochowska PERUN Dworek Lipie Monkowie , Przystanek Historia IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie , MUZEUM 303 , Koło Sympatyków Krzepic "Bieszcza" . Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu. Zdjęcia z poszukiwań można zobaczyć pod poniższym linkiem:

Galeria