Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

W dniu 01.05.2019 r. Grupa Częstochowska Perun wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Reduta Częstochowa prowadziła poszukiwania w rejonie m.Lisów, Tanina. Po wyjściu w teren ujawniono dwa karabiny, dwie lufy oraz wiele innych elementów które widoczne są na pamiątkowym zdjęciu wykonanym po zakończeniu prac.