Praca w terenie

W dniu 22 września 2018 r. za zgodą i w porozumieniu z archeologiem oraz właścicielem gruntu odbyło się spotkanie w terenie, w trakcie którego wykonano zdjęcie pamiątkowe Grupy Częstochowskiej PERUN.