Szkolenie Grupy Częstochowskiej PERUN w Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej

W dniu 1 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie PZE ( Polski Związek Eksploratorów ) w Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej, w trakcie którego zostały poruszone m.in. takie tematy jak :

– sposób i organizacja pracy w terenie

– obowiązującego prawa

– zasad funkcjonowania i współpracy z archeologami

– metod zabezpieczania zabytków

– toku postępowania w przypadku ujawnienia zabytku archeologicznego

– toku postępowania w przypadku ujawnienia materiałów niebezpiecznych

Na miejscu przekazano również kolejne części pancerza od flaka tym razem kal 2 cm.


Ze zdjęciami można zapoznać się w galerii pod poniższym linkiem :