Udział Grupy Częstochowskiej PERUN w II Zjeździe Walnym PZE

W dniu 23.03.2019 r. członkowie Grupy Częstochowskiej PERUN uczestniczyli w II Zjeździe Walnym PZE, w trakcie którego omówiono m.in. sprawy organizacyjne, finansowe oraz dotyczące przyszłych planów.

Ze zdjęciami wykonanymi przez obecnych na miejscu przedstawicieli miesięcznika „Odkrywca” można zapoznać się na stronie Facebook wymienionej gazety.