Prace terenowe zmierzające do odkrycia elementów działa Flak 43

W dniu 28 listopada 2020 r. po raz kolejny prowadziliśmy poszukiwania zmierzające do odnalezienia elementów działa Flak 43. Tym razem pomocy w poszukiwaniach udzieliło nam Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Szaniec 1863 oraz Grupa Łódź. W trakcie poszukiwań posiłkowaliśmy się małą koparką, bez której nie byłoby możliwe dokładne sprawdzenie ziemi po wcześniej odkrytej ziemiance. Dokonaliśmy również częściowej weryfikacji miejsc wskazanych podczas badań georadarowych. Pomimo niskiej temperatury,  profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie uczestników poszukiwań, pozwoliło na odkopanie kolejnych przedmiotów związanych z pobytem żołnierzy stacjonujących w tym miejscu. Poza drobnymi elementami takimi jak łuski, monety, czy innymi do tej pory niezidentyfikowanymi, jednym z bardziej znaczących była część koperty carskiego zegarka stanowiącego nagrodę strzelecką.

Ponadto w rejonie poszukiwań została odnaleziona moneta “trzy krajcary”, która świadczy że miejsce to odgrywało ważną rolę również w okresie XVIII wieku.

W trakcie spotkania panowała wspaniała atmosfera, która zaowocowała odnalezieniem licznych, ciekawych przedmiotów, był również czas na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.

Dziękujemy za przybycie Stowarzyszeniu Eksploracyjno-Historycznemu Szaniec 1863 oraz Grupie Łódź. Pozdrawiamy i liczymy na dalszą współpracę.

Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii pod poniższym linkiem:

http://www.grupaperun.org/galerie/galeria15/index.php,