Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

W kwietniu 2022 roku Grupa Częstochowska PERUN oddała hołd poległym powstańcom, którzy polegli w trakcie stoczonej bitwy w dniu 24 kwietnia 1863 r. w m. Jaworznik gm. Żarki. Nasza delegacja zapaliła znicze na grobach powstańców które znajdują się na cmentarzu parafialnym w Żarkach. Znicze zapłonęły też przy obelisku w m. Jaworznik.159 lat temu wybuchł jeden z największych zrywów niepodległościowych w dziejach Polski – Powstanie Styczniowe. Podczas walk trwających od stycznia 1863 r. do jesieni 1864 r., powstańcy stoczyli ponad 1200 bitew i potyczek.Jedną z barwniejszych i krwawych, ale do dzisiaj mniej znanych była bitwa stoczona w okolicach m. Jaworznik.Powstańcy styczniowi po kilku akcjach zaczepnych i wyczerpującym marszu rozbili na noc obóz. Niestety nad ranem zostali zaskoczeni przez oddział carski. W dniu bitwy oddział powstańczy był dowodzony przez Anastazego Mossakowskiego w skład którego wchodziły dwie kompanie strzelców, jedna kompania kosynierów, pluton jazdy i saperów (łącznie ok 250 osób). Wojska carskie dowodzone były przez płk. Alenicza. W skład grupy pościgowej wchodziły trzy roty piechoty na co dzień stacjonujące w garnizonie częstochowskim (łącznie ok 600 osób). Bitwa zakończyła się przebiciem części oddziału powstańczego w kierunku Myszkowa. Straty po obu stronach były duże. Po stronie polskiej ok. 30 osób zabitych a postronnie carskiej ok 62 osób zabitych i rannych.Bitwa miała kilka burzliwych etapów, które mamy nadzieje zlokalizować w wytypowanym przez nas obszarze działań. Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na prowadzenie poszukiwań w celu potwierdzenia miejsca bitwy, które do dzisiaj nie zostało zlokalizowane.