Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

Działo w czasie drugiej wojny światowej stanowiło element niemieckiej linii obrony przechodzącej przez Częstochowę. W W dniu 1 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie PZE ( Polski Związek Eksploratorów ) w Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej, w trakcie którego zostały poruszone m.in. takie tematy jak :

  • sposób i organizacja pracy w terenie
  • obowiązującego prawa
  • zasad funkcjonowania i współpracy z archeologami
  • metod zabezpieczania zabytków
  • toku postępowania w przypadku ujawnienia zabytku archeologicznego
  • toku postępowania w przypadku ujawnienia materiałów niebezpiecznych
Na miejscu przekazano również kolejne części pancerza od flaka tym razem kal 2 cm.

Zdjęcia można zobaczyć pod poniższym linkiem :

Galeria