Grupa Częstochowska PERUN Grupa Częstochowska Perun

Wspólnie z kolegami ze Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa w dniu 18 sierpnia 2019 r., pomagaliśmy odsłonić fundamenty polskiego schronu bojowego, jest to trzeci tego typu schron w okolicy Częstochowy.